Algemene Ledenvergadering

Beste VIP-lid, 

Hierbij nodigen wij jou uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 januari 2018.  De vergadering vindt plaats in ’t Veerhuis is Nieuwegein, Nijemonde 4, 3434 Nieuwegein.

Aanvang vanaf 18.30 uur.

We starten met de vergadering om 19.00 uur.

Agenda:

19.00 – 20.00 -   ALV, certificering, begroting, strategische visie bestuur VIP, 3 opties

20.00 - 20.15  -   Koffiebreak

20.15 – 21.15  -  Brainstorm Samen komen we verder

21.15 - 22.00  -   Afsluiting met een drankje

De ALV is de kans voor leden om mee te denken, mee te beslissen en met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van onze vereniging. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017 en de begroting voor 2018 zijn als bijlage meegezonden. In verband met de zaalreservering willen wij  vriendelijk verzoeken om jezelf hiervoor zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 29 januari 2018, aan te melden door hieronder  te klikken 

Het bestuur hoopt jou op deze avond te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, 

Marianne, Larinda, Yvonne en Chandra

Downloads:

Nieuws overzicht