Wie is de VIP, onze missie en visie

VIP is dé vereniging voor Image professionals in Nederland en België. Je doet bij ons inspiratie op en je leert (nieuwe) collega's kennen. Bij de VIP deel je kennis en ontwikkel je jezelf tijdens interessante workshops en bijeenkomsten. 

Tijdens de ALV (algemene leden vergadering) kun je meebeslissen over belangrijke zaken die te maken hebben met het imagevak. Er is gelegenheid om actief te zijn in een van de werkgroepen en op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan jouw vak. Als professional is het belangrijk je te verenigen want samen sta je sterk. Door je aan te sluiten bij een vereniging, kan er vanuit collectiviteit meer bereikt worden.

Onder Image professionals verstaat de VIP professionals die een bijdrage leveren aan het vinden van balans tussen uiterlijke kenmerken en persoonlijkheid. Hieronder wordt verstaan: image consultants, kleur- en/of stijlconsulenten, personal shoppers, personal styliste, mode-ontwerp(st)ers of visagisten. Trainers op het gebied van kleur-of stijlanalyse, stijl, make-up, lichaamstaal en omgangsvormen behoren ook tot deze groep.

Missie
VIP vertegenwoordigt de belangen van de leden en professionalisering van het beroep in Nederland en Nederlandstalig België.

Visie
VIP brengt de leden samen, ondersteunt en inspireert bij professionele invulling van het beroep.

Kernwaarden
Inspirerend, zichtbaar, transparant, collectief.

Het VIP-bestuur bestaat uit:

Greet Hoogeveen - Voorzitter - voorzitter@imageprofessionals.nl

Lesley Sandford - 2de voorzitter

Hanneke Meissner - 3de voorzitter

Marga Braamse - Secretaris - secretaris@imageprofessionals.nl

Elisabeth Kaempffer  - Penningmeester - penningmeester@imageprofessionals.nl

Jans Post - Algemeen (ondersteunend) bestuurslid

 

De VIP heeft een bestuur en diverse werkgroepen. De bestuursleden worden door de leden gekozen voor een termijn van 4 jaar. Daarna zijn ze één keer herkiesbaar.

Wil jij ook actief meebesturen, vind je het leuk om mee te denken of denk je dat je goede input hebt? Stuur dan je mail naar de voorzitter en geef aan in welke Commissie je actief wilt zijn of mail je informatie door.