Agenda extra Algemene Ledenvergadering VIP maandag 5 maart 2018

Maandag 5 maart 2018 om 19 uur in ’t Veerhuis in Nieuwegein. Inloop vanaf 18.30 uur.

1.            Opening en welkom

2.            Vaststellen notulen van ALV 31 januari 2018

3.            Aftreden Yvonne Vos en Larinda Bok

4.            Voorstellen nieuw bestuur

5.            Invulling bestuur:

·         Voorzitter: Greet Hoogeveen

·         (2de voorzitter: Lesley Sandford, 3de voorzitter Hanneke Meissner)

·         Secretaris: Marga Braamse

·         Penningmeester: Elisabeth Kaempffer

·         (Algemeen (ondersteunend) bestuurslid: Jans Post)

·         Voorstellen bestuur en overige leden van de denktank: Greet, Marga en Elisabeth, Lesley, Hanneke, Jans

 6.           Presentatie Jaarplan 2018 bestuur

 7.           Spreektijd Carla van den Puttelaar

 8.            Pauze

 9.            Gezellige afsluiter

 10.          Borrel

               

 

Nieuws overzicht