5 maart 2018 Extra ALV VIP

 

Het bestuur van de VIP roept alle leden op voor een algemene ledenvergadering op maandag 5 maart om 19 uur in ’t Veerhuis in Nieuwegein.

Het bestuur bedankt iedereen die meegeleefd en meegedacht heeft na het ontvangen van de mailing op 2 februari 2018 over een mogelijk einde van de VIP.

Het bestuur ontving een brief van de Denktank, bestaande uit: Marga Braamse, Jans Post, Greet Hoogeveen, Lesley Sandford, Chandra Kamps en Hanneke Meissner. De denktank stelt zich beschikbaar als een interim-bestuur om zo het voortbestaan van de VIP te waarborgen. Hierop wil deze enthousiaste groep graag het akkoord van alle leden. Zij schrijven: “We staan voor ons geweldig mooie vak en zijn ervan overtuigd dat alle leden van de VIP, ieder op haar of zijn eigen unieke wijze, hier invulling aan geeft. We delen de passie voor dit prachtige beroep, waarbij we ernaar zoeken om de ander goed uit de verf te laten komen. En daarbij kijken we naar de hele persoon. We vinden dat een stimulerende en ondersteunende vereniging hierbij onmisbaar is.
Denk mee bij het ontwikkelen van nieuwe aanvullende plannen met als doel de VIP te behouden voor de toekomst. De vereniging is er voor de leden en wordt ook gedragen dóór de leden. Daarbij weten we gewoon dat zij ook vinden dat de VIP van waarde is voor ons mooie beroep. Een dergelijke vereniging moet blijven bestaan.”

Het bestuur is bereid om andere leden die ideeën op de ALV willen presenteren spreektijd geven. Leden die hier gebruik van willen maken, worden verzocht dit voor donderdag 22 februari 2017 te melden via crisis@imageprofessionals.nl met vermelding van de gewenste spreektijdduur.

Maandag 5 maart 2018 zijn alle leden op de ALV in de gelegenheid om hun stem uit te brengen over de plannen van de denktank en hoe zij de koers en de aanpak op korte en lange termijn voor zich ziet. Meld je snel aan om je stem uit te brengen.

Met hartelijke groet,

Het demissionaire bestuur: Larinda Bok en Yvonne Vos

P.S. In de week voorafgaande aan de ALV ontvang je de agenda en de notulen van de ALV van 31 januari 2018.

 

Nieuws overzicht