Nieuws

Workshop 18 april, schrijf je nu in!

Donderdag 15 maart

‘Vision Board voor je doel’ door Janneke de Geus


Hou de datum woensdag 18 april, 19.00 uur, in Veerhuis in Nieuwegein, vrij in je agenda. Deze stond al gepland. Op die dag zal Janneke de Geus een workshop ‘Vision Board voor je doel’ geven. De kracht van een vision board is, dat je meer mogelijkheden en kansen gaat zien. Onbewust trek je makkelijker de mensen en dingen aan die je nodig hebt. Bewust zul je er vaker voor kiezen om een stap richting je doel te zetten. Je gaat naar huis vol energie, met een vision board en heldere actiestappen hoe je jouw bord het best voor je kunt laten werken. 

 Je bent al om 18.00 uur welkom voor een broodje. Deze workshop is fun en superkrachtig! Meer informatie over Janneke: www.jannekedegeus.nl

Agenda extra Algemene Ledenvergadering VIP maandag 5 maart 2018

Dinsdag 27 februari

Maandag 5 maart 2018 om 19 uur in ’t Veerhuis in Nieuwegein. Inloop vanaf 18.30 uur.

1.            Opening en welkom

2.            Vaststellen notulen van ALV 31 januari 2018

3.            Aftreden Yvonne Vos en Larinda Bok

4.            Voorstellen nieuw bestuur

5.            Invulling bestuur:

·         Voorzitter: Greet Hoogeveen

·         (2de voorzitter: Lesley Sandford, 3de voorzitter Hanneke Meissner)

·         Secretaris: Marga Braamse

·         Penningmeester: Elisabeth Kaempffer

·         (Algemeen (ondersteunend) bestuurslid: Jans Post)

·         Voorstellen bestuur en overige leden van de denktank: Greet, Marga en Elisabeth, Lesley, Hanneke, Jans

 6.           Presentatie Jaarplan 2018 bestuur

 7.           Spreektijd Carla van den Puttelaar

 8.            Pauze

 9.            Gezellige afsluiter

 10.          Borrel

               

 

5 maart 2018 Extra ALV VIP

Woensdag 14 februari

 

Het bestuur van de VIP roept alle leden op voor een algemene ledenvergadering op maandag 5 maart om 19 uur in ’t Veerhuis in Nieuwegein.

Het bestuur bedankt iedereen die meegeleefd en meegedacht heeft na het ontvangen van de mailing op 2 februari 2018 over een mogelijk einde van de VIP.

Het bestuur ontving een brief van de Denktank, bestaande uit: Marga Braamse, Jans Post, Greet Hoogeveen, Lesley Sandford, Chandra Kamps en Hanneke Meissner. De denktank stelt zich beschikbaar als een interim-bestuur om zo het voortbestaan van de VIP te waarborgen. Hierop wil deze enthousiaste groep graag het akkoord van alle leden. Zij schrijven: “We staan voor ons geweldig mooie vak en zijn ervan overtuigd dat alle leden van de VIP, ieder op haar of zijn eigen unieke wijze, hier invulling aan geeft. We delen de passie voor dit prachtige beroep, waarbij we ernaar zoeken om de ander goed uit de verf te laten komen. En daarbij kijken we naar de hele persoon. We vinden dat een stimulerende en ondersteunende vereniging hierbij onmisbaar is.
Denk mee bij het ontwikkelen van nieuwe aanvullende plannen met als doel de VIP te behouden voor de toekomst. De vereniging is er voor de leden en wordt ook gedragen dóór de leden. Daarbij weten we gewoon dat zij ook vinden dat de VIP van waarde is voor ons mooie beroep. Een dergelijke vereniging moet blijven bestaan.”

Het bestuur is bereid om andere leden die ideeën op de ALV willen presenteren spreektijd geven. Leden die hier gebruik van willen maken, worden verzocht dit voor donderdag 22 februari 2017 te melden via crisis@imageprofessionals.nl met vermelding van de gewenste spreektijdduur.

Maandag 5 maart 2018 zijn alle leden op de ALV in de gelegenheid om hun stem uit te brengen over de plannen van de denktank en hoe zij de koers en de aanpak op korte en lange termijn voor zich ziet. Meld je snel aan om je stem uit te brengen.

Met hartelijke groet,

Het demissionaire bestuur: Larinda Bok en Yvonne Vos

P.S. In de week voorafgaande aan de ALV ontvang je de agenda en de notulen van de ALV van 31 januari 2018.

 

Strijd voor meer diversiteit in mode en media is genomineerd voor Appeltje van Oranje 2018!

Vrijdag 12 januari

Strijd voor meer diversiteit in mode en media is genomineerd voor Appeltje van Oranje 2018!

Stichting SUE’s Warriors is genomineerd voor Appeltje van Oranje 2018. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt door het Oranje Fonds en staan dit jaar in het teken van het thema Jong en sociaal ondernemend. SUE’s Warriors is één van de 40 genomineerde die kans maken op deze prijs. Tot 17 januari 23.59 uur kan er gestemd worden via https://stem.oranjefonds.nl/projecten/sues-warriors. Iedere stemmer maakt kans op 1.000 euro extra voor zijn of haar favoriete kanshebber.

Koningin Máxima zal in mei de prijs overhandigen tijdens een feestelijke bijeenkomst op Paleis Noordeinde. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix.

Stichting SUE’s Warriors zet zich in voor een eerlijker en krachtiger beeld van mensen met een lichamelijke beperking om zo een toegankelijkere en gelijkwaardige samenleving te bevorderen.

Diversiteit in mode en media promoot een inclusieve samenleving.
Stichting SUE’s Warriors maakt zich sterk voor meer diversiteit en participatie in mode & media om zo een inclusieve samenleving promoten.
Hiervoor zetten zij samen met designers/modelabels fashion campagnes op waarin de Warriors, de modellen met een lichamelijke beperking, betrokken worden.
Met deze ‘Diversity Shoots’ tonen zij een krachtiger beeld van mensen met een lichamelijke beperking. Met als doel het onderscheid tussen mensen met- en zonder lichamelijke beperking te vervagen en dus een gelijkwaardig beeld neer te zetten.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het steunt jaarlijks met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.  Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting in 2002 het beschermpaar van het Oranje Fonds.

https://stem.oranjefonds.nl/projecten/sues-warriors

Toon al het nieuws

Wie zijn wij?

Wie is de VIP, onze missie en visie

VIP is dé vereniging voor Image professionals in Nederland en België. Je doet bij ons inspiratie op en je leert (nieuwe) collega's kennen. Bij de VIP deel je kennis en ontwikkel je jezelf tijdens interessante workshops en bijeenkomsten. 

Tijdens de ALV (algemene leden vergadering) kun je meebeslissen over belangrijke zaken die te maken hebben met het imagevak. Er is gelegenheid om actief te zijn in een van de werkgroepen en op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan jouw vak. Als professional is het belangrijk je te verenigen want samen sta je sterk. Door je aan te sluiten bij een vereniging, kan er vanuit collectiviteit meer bereikt worden.

Onder Image professionals verstaat de VIP professionals die een bijdrage leveren aan het vinden van balans tussen uiterlijke kenmerken en persoonlijkheid. Hieronder wordt verstaan: image consultants, kleur- en/of stijlconsulenten, personal shoppers, personal styliste, mode-ontwerp(st)ers of visagisten. Trainers op het gebied van kleur-of stijlanalyse, stijl, make-up, lichaamstaal en omgangsvormen behoren ook tot deze groep.

Missie
VIP vertegenwoordigt de belangen van de leden en professionalisering van het beroep in Nederland en Nederlandstalig België.

Visie
VIP brengt de leden samen, ondersteunt en inspireert bij professionele invulling van het beroep.

Kernwaarden
Inspirerend, zichtbaar, transparant, collectief.

Het VIP-bestuur bestaat uit:

Greet Hoogeveen - Voorzitter - voorzitter@imageprofessionals.nl

Lesley Sandford - 2de voorzitter

Hanneke Meissner - 3de voorzitter

Marga Braamse - Secretaris - secretaris@imageprofessionals.nl

Elisabeth Kaempffer  - Penningmeester - penningmeester@imageprofessionals.nl

Jans Post - Algemeen (ondersteunend) bestuurslid

 

De VIP heeft een bestuur en diverse werkgroepen. De bestuursleden worden door de leden gekozen voor een termijn van 4 jaar. Daarna zijn ze één keer herkiesbaar.

Wil jij ook actief meebesturen, vind je het leuk om mee te denken of denk je dat je goede input hebt? Stuur dan je mail naar de voorzitter en geef aan in welke Commissie je actief wilt zijn of mail je informatie door.

Agenda en activiteiten

09
okt

VIP on Tour Voorwinden

Toon volledige agenda